MUJER en prisión

AVANZAR “Intervención en el módulo 10” con las mujeres del Centro Penitenciario de Álava.

Queremos celebrar dos años de camino y agradecer a cada una de las mujeres que han participado y participan de este ESPACIO. Desde diciembre de 2021tuvimos que dejar de tener el espacio grupal y ofrecer acompañamiento individual por locutorios, debido a las restricciones de la pandemia dentro de la prisión. Han sido meses, muy largos, donde el aislamiento ha aumentado en la vida diaria de estas mujeres, El lunes 14 marzo retomamos el grupo. Fue un momento de reencontrarnos sin barreras, sin el cristal del locutorio, donde pudimos volver a VERNOS, a RECONOCERNOS, Con esa ilusión de la vuelta al espacio grupal continuamos caminando para lograr que las mujeres en prisión cuenten con un espacio seguro donde desprenderse de las cargas emocionales y sociales por ser mujer en un espacio como la prisión hecha por y para hombres.

El eje principal del acompañamiento consiste en la construcción de vínculos basados en el autocuidado personal. Cuidarse aprendiendo herramientas personales de gestión emocional desde la mirada de la mujer.

Se trata de un trabajo conjunto, codo a codo que favorece que cada mujer se sienta fuerte y capaz para tomar las riendas de su futuro, de su presente, Adquirir mayores cotas de libertad individual que les permita mejorar su calidad de vida. Para ello, en el espacio de grupo trabajamos el autocuidado físico, emocional y social centrado en los valores que establecen una relación de buen trato con nosotras mismas y con las personas que nos rodean.

Esperamos que este nuevo comienzo en el grupo, sea el punto de partida de un proyecto afianzado en el tiempo, sin marcha atrás, que sea capaz de generar las sinergias suficientes para ofrecer a las mujeres privadas de libertad una atención profesional y de calidad ajustada a sus necesidades.

Con este reto en mente, nos despedimos y os iremos contando las novedades en relación a este proyecto!!!!!!!

JUNTAS APLIANDO MIRADAS

Equipo de Responsabilización

EMAKUMEA kartzelan

 

AURRERA EGIN “Esku-hartzea 10 moduluan” Arabako presondegiko emakumeekin

 

Bi urteko ibilbidea ospatu nahi dugu eta esker ona adierazi, banan-banan, EREMU honetan parte hartu duten eta parte hartzen diharduten emakumeei. 2021eko abenduan, talde-eremuari uko egin eta mintzategi bidezko banan-banako akonpainamendua eskaintzeari ekin genion, pandemiak kartzelan ezarritako murrizketen eraginez. Hilabete benetan luzeak izan dira eta bakartasuna areagotu egin da emakume hauen eguneroko bizitzan. Martxoaren 14an –astelehena-, taldea berreskuratu genuen. Hesirik gabe elkartu ginen berriz ere, mintzategiko kristalik gabe, eta ELKAR IKUSI genuen, ELKAR EZAGUTU. Taldera itzultzeak eragin digun pozarekin jarraitu nahi dugu bidean, kartzelan dauden emakumeek eremu segurua izan dezaten, gizonek eta gizonentzat egindako kartzela bezalako eremuan emakume izateagatik aldean daramaten zama emozional eta sozialetatik askatzeko.

 

Nork bere burua zaintzean oinarritutako loturak eratzean datza akonpainamenduaren ardatz nagusia. Nork bere burua zaindu emakumearen begiradatik emozio-kudeaketarako bitarteko pertsonalak ikasiz.

 

Askoren lana da, ukondoz ukondo egindakoa, emakumea bere etorkizunaren eta bere orainaren agintea hartzeko sendo eta gauza senti dadin. Emakume bakoitzak askatasun gehiago izatea da xedea, bere bizi-kalitatea hobetu ahal izateko. Horretarako, hainbat gauza lantzen da taldean: nork bere buruaren zaintza fisiko, emozional eta soziala geure buruarekiko eta ingurukoekiko tratu oneko harremanean nabarmentzen diren balioetan oinarrituta.

 

Talde-jardunaren hasiera berri hau denboraren buruan gero eta finkatuago egongo den egitasmoaren abiapuntu izango ahal da, atzera-martxarik gabe, eta sinergia nahiko eragingo ahal du, kartzelan dauden emakumeei beren beharrizanetara egokitutako arreta profesional eta kalitatezkoa eskaintzeko.

 

Hori buruan dugula agurtzen gara, egitasmo honen inguruko berritasunak ematen jarraitzeko asmoarekin!

 

Elkarrekin zabaltasunez begiratzeko

 

Erantzukizuna hartzea sustatzeko taldea

 

 

Taller de arte

Taller de arte

EL ARTE COMO FORMA DE EXPRESAR
Marzo 2022
Desde el último trimestre del 2021, tenemos la suerte de contar con
una persona voluntaria, Mónica, que se encarga de dinamizar
quincenalmente un taller de arte en Bidesari, en el que participan
diferentes personas de los distintos recursos residenciales.
Nos ofreció la posibilidad de acércanos al arte sin miedo y
experimentando lo que somos capaces de crear de manera individual y
colectiva. Fue un acierto confiar en ella y que pueda acompañar a
otras personas a ocupar el tiempo en una disciplina que muchas veces
desde pequeños no nos educan y nos genera cierto temor.
Mónica nos ha contado su experiencia muy brevemente: “Todos los
encuentros en el taller de arte que hemos desarrollado en Bidesari
durante todos estos meses han sido verdaderas experiencias
creativas “con los demás”. Están resultando un espacio común donde
nos divertimos jugando, experimentando y reflexionamos observando
los resultados de todos y todas.
Me quedo con LA SATISFACCIÓN que han producido las experiencias en
todas las personas participantes. Y sobre todo con LA SORPRESA al
descubrir de lo que somos capaces. Hemos sentido entusiasmo y hemos
encendido el deseo de crear, al descubrir que todos tenemos algo que
decir.”
ARTEA, ADIERAZPIDE
2022.ko martxoa
2021eko azken hiruhilekotik hasita, Monika boluntarioaren zorioneko
laguntasuna dugu. Berak, hamabostean behin, arte-tailerra
sustatzen du Bidesarin, egoitza-bitarteko desberdinetako pertsonak
partaide direlarik.
Artera beldur gabe hurbildu eta bakarka zein taldean sortzeko dugun
gaitasunaz jabetzeko aukera eman zigun. Asmatu egin genuen
berarengan konfiantza jartzean, izan ere, lagun egiten die tailerrean
parte hartzen dutenei askotan txikitan irakasten ez diguten eta
nolabaiteko beldurra eragiten digun jakintzagaia ezagutzeko astia
hartzen.
Monicak labur-labur kontatu digu bere esperientzia: “Hilabete
hauetan Bidesariko tailer-arteari lotuta egin ditugun saio guztiak
“besteekin batera” sormena garatzeko benetako esperientzia izan dira.
Denon eremua da eta bertan ongi pasatzen dugu jolastuz,
esperimentatuz eta taldekide guztien emaitzei buruz hausnartuz.
Esperientzia hauek partaide guztiengan eragin duten POZTASUNA
nabarmenduko nuke. Eta baita beraien HARRIDURA, zer egiteko gai garen
ikustean. Pozik egon gara eta sortzeko nahia piztu egin dugu, denok
dugula zerbait esateko ikusi baitugu.”

Nos quitaron la libertad condicional

Zenbat aldiz entzun den kartzelan “baldintzapekoa xahutzen ari naiz” esaldia, zigorra betetzear izanik oraindik giltzapean jarraitzen duenaren frustrazioa islatuz.

Biziki nahi izandako baldintzapekoaren onuradun izateko, ezinbestekoa zen hirugarren graduan klasifikatuta egotea, jokaera ona izatea eta zigorraren hiru laurdenak beteta edukitzea.

Zigorraren betetzearen azken aldia zen, batzuk laugarren gradua deitzen zutena eta osorik askatasunean garatzen zena, hainbat baldintzarekin eta kontrol gutxiagorekin.

Hala ere, aspaldian ez dugu garai batean ezagutu genuen baldintzapeko askatasunik, nahiz eta orain, benetan, faltan botatzen hasi.

Zigor-kodearen erreformarako 1/2015 Lege Organikoak bere izaera eraldatu eta zigorraren ezabatze bihurtu zuen, presondegiko azken gradu izateari utziz.

Aldaketa honek eragin praktiko garrantzitsua du: arauketa berriarekin, baldintzapeko askatasunean igarotako denbora ez da kartzelako zigorraren betetze bezala kontatuko eta, beraz, baliogabetuz gero, etendako zigorraren zatia baldintzapeko askatasunean igarotako denbora deskontatu gabe bete beharko da.

Horren eraginez, eguneroko bizitzan ikus dezakegunez, presoek uko egiten diote “onura” horri, onura izateari utzi baitio eta, horregatik, nahiago dute hirugarren graduan irautea, presondegiko administrazioaren aldetik kontrol eta ikuskapena zorrotzagoa izan arren, beldur baitira, baldintzapeko egoeran akatsen bat egonez gero, irteera-puntura itzuli eta ematetik igarotako denbora guztia berriz kartzelan bete dezaketela-eta.

Ezer gutxi entzuten da honek lagun askoren prozesuetan dituen ondorioez edo arautze honi eusteak dakarren disfuntzioaz.

Ondorioak ugari eta garrantzitsuak dira, besteak beste, kartzelatik ateratze osteko diru-laguntza edo langabezia-prestazioa ezin kobratu, kartzelan lan egin zutenentzat, SEPEk sistematikoki ukatzen baititu eskubideok baldintzapean egon ezik.

Horrela, pertsona hauei, Kartzelatik irtetean, gehienetan ahuleziazko egoeran egonik, bestelako etorkizunerako bide berriari ekitean hil edo bizikoa den unean, aurreikusitako laguntzak era bidegabe eta inkongruentean ukatu egiten zaizkie.


Cuantas veces se ha escuchado en prisión aquella frase de “me estoy comiendo la condicional”, que destila la frustración de quien está terminando su condena y sigue allí dentro.

La ansiada condicional era aquel beneficio penitenciario al que se podía acceder si estabas clasificado en tercer grado, presentabas buena conducta y tenías cumplidas las tres cuartas partes de tu condena.

Era esa última fase de cumplimiento de la pena que algunos llamaban cuarto grado y se desarrollaba íntegramente en libertad, con algunas condiciones y menor control.

Sin embargo, la libertad condicional, hace tiempo que ya no existe como la conocimos, aunque ahora es cuando se la empieza a echar en falta de verdad.

La Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal transformó su naturaleza y la convirtió en una suspensión de condena, dejando de ser el último grado penitenciario.

Este cambio produce un importante efecto práctico: con la nueva regulación el tiempo pasado en libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de la pena de prisión y, por tanto, caso de revocarse, deberá cumplirse la parte de la pena suspendida sin descontar el tiempo pasado en libertad condicional.

Ello está provocando, en el día a día, que las personas presas renuncien a dicho “beneficio” por haber dejado de serlo, y prefieran mantenerse en situación de tercer grado con mayor nivel de control y supervisión por parte de la administración penitenciaria, ante el temor de que un nuevo error, en situación de condicional, les devuelva a la casilla de salida, y tengan que volver a cumplir en prisión todo el tiempo pasado desde su concesión.

Poco se escucha de las consecuencias que esto tiene en los procesos de muchas personas o de lo disfuncional que resulta mantener esta regulación.

Una de las consecuencias más importantes viene derivada de la imposibilidad de cobrar el subsidio de excarcelación o la prestación de desempleo, para los que trabajaron en prisión, derechos que el SEPE deniega sistemáticamente si no se está en condicional.

Con ello se priva a estas personas, injusta e incongruentemente, de las ayudas previstas para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad que la mayoría padece a su salida, en el momento clave de iniciar un nuevo camino hacia un futuro diferente.

Cierre campaña Everesting Challenge

El pasado mes de Junio concluimos la Campaña #EverestingChallenge con la subida al Portillo de la Sía. Iñigo Romillo, protagonista de esta subida nos cuenta en unas breves líneas como surgió la idea de este reto y hace una valoración de la experiencia

“Para mí la bicicleta ha sido desde siempre una de mis pasiones. A día de hoy lo sigue siendo; además de ser una herramienta de vía de escape en mí día a día.
Everesting challenge 21’ empezó siendo para mí un reto personal, que empezó en 2020, cuando la Covid-19 nos dejó en casa durante 3 meses, fue entonces cuando a mediados de abril (después de un mes encerrados) me di cuenta que aunque el mundo se parara, la vida seguía y de una manera u otra nos debíamos adaptar a la situación. Fue entonces cuando se empezó a forjar lo que decidimos llamar “Everesting Sia 2021”, un reto que consistió en subir el Portillo de la Sía (Burgos) 21 veces seguidas hasta acumular un desnivel de más de 8.848 metros de altitud (Monte Everest).
#EverestingSía2021 no consistió solo en el 3 de julio de 2021, sino que ese día solo fue la punta del iceberg que escondía meses de sacrificio, constancia, horas de entrenamiento y superación frente a las adversidades. Por este motivo, decidí que todo el esfuerzo merecía tener un sentido: colaborar de
alguna forma con personas que día a día luchan por lograr sus propios objetivos.
En Bidesari encontramos una entidad que compartía los valores del deporte como la constancia, el esfuerzo, la superación y las segundas oportunidades, por ello quisimos colaborar con uno de los diferentes proyectos que la organización lleva a cabo, “Esan Ez”: Un proyecto de prevención de consumo en jóvenes, en el que mediante el testimonio directo de personas privadas de libertad, se pretende concienciar a los adolescentes del peligro del consumo de drogas.
Gracias a Bidesari, al trabajo en equipo y a todas las personas que colaboraron a favor de las segundas oportunidades, este esfuerzo sin duda mereció la pena”

Gracias a todas las aportaciones y las personas que han colaborado hemos podido recaudar 1.121€ para apoyar el proyecto “Esan Ez” de prevención de consumo con jóvenes en centros educativos.

Para Bidesari esta colaboración ha sido una fantástica experiencia para volver a unir los procesos de las personas que acompañamos con el deporte. Compartiendo valores y experiencias y mostrando una vez más lo necesario que es seguir acercando la realidad de las personas privadas de libertad.

INTERVENCIÓN EN EL MÓDULO 10

“Intervención en el Módulo 10” que parece un nombre de película, es en realidad el despegue de un anhelo presente en Bidesari a lo largo del tiempo. Hace varios años, nos invitamos a soñar para reflexionar sobre nuestros deseos de futuro y así nació la idea de intervenir con las mujeres privadas de libertad. ¿Y porque no?, el sueño ha estado ahí presente, siempre en nuestras propuestas de futuro y ahora, desde julio de 2020 “intervención en el módulo 10” es la transformación en realidad de un ideal ya que es en este Módulo donde conviven las mujeres presas en el centro penitenciario Zaballa.

En su mayoría, las mujeres privadas de libertad proceden de una situación previa de exclusión y presentan un alto grado de vulnerabilidad social. El porcentaje de mujeres en las cárceles de España, representa menos del 10% de la población penitenciaria y este hecho implica que cuenten con mayor precariedad en los espacios, que exista mayor lejanía a su entorno familiar o que haya peores condiciones de alojamiento entre otros.

Comenzamos este nuevo reto con algo de miedo y dudas, pero sobre todo con mucha ilusión por afrontar una nueva experiencia que pudiera resultar una intervención valiosa para las mujeres privadas de libertad y así mismo ayudar a visibilizar y dar voz a una realidad en muchas ocasiones silenciada.

Para ello, antes de verano pusimos en marcha el proyecto realizando entrevistas individuales para conocer a las personas que iban a participar escuchando sus objetivos y expectativas.  Desde septiembre, llevamos a cabo una intervención quincenal en grupo siendo el objetivo construir un espacio de seguridad en el que cada persona, cada mujer, lucha por mejorar su calidad de vida. Un espacio en el que compartir, escuchar y ser escuchadas, un espacio donde empoderarse, aprender a ser libres y en definitiva facultarse para ir en busca del cambio y de la transformación personal.

En las sesiones tratamos temas relacionados con el autocuidado,  tanto en su dimensión física y emocional como en el plano social y en las relaciones que establecemos con otros/as. El autoconocimiento para adquirir mayores cotas de autonomía y aumentar la confianza en una misma y la aceptación y gestión de las emociones adquiriendo herramientas que potencien el bienestar personal. Todo ello integrando la perspectiva de género en nuestra intervención.

Asimismo, otras entidades han comenzado también a intervenir con las mujeres en prisión, cada una aportando su grano de arena y desde Bidesari, estamos decididos y motivados para que esta experiencia sea el inicio de un proyecto afianzado en el tiempo.

Ahora que finaliza este año tan atípico y difícil nos alegra poder compartir estas noticias positivas que nos ayudan a cargarnos de energía para continuar en movimiento siempre en favor y para dar respuesta a las necesidades de las personas presas.

 

Equipo de Responsabilización

 

La situación en los centros penitenciarios

Como ya os hemos contado, la situación en los centros penitenciarios durante este momento de crisis sanitaria esta siendo muy complicada.  Con la finalidad de evitar los contagios en el interior de las prisiones, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias adoptó, con fecha de 12 de marzo, algunas medidas de gran calado que afectan de manera muy importante a todas las personas presas. Entre dichas medidas, podemos destacar, junto a otras, las siguientes:

  • La suspensión de los permisos ordinarios y de las salidas programadas.
  • La suspensión de todas las comunicaciones con las familias y amistades, tanto por locutorios como vis a vis.
  • La suspensión de la entrada de las entidades y ongs que desarrollamos programas de intervención en el interior.

La aplicación de estas medidas está generando una situación de gran aislamiento e importantes limitaciones en las prisiones, que sufren especialmente las personas más vulnerables, aquellas que menos habilidades poseen, que sufren adicciones u otras patologías, que carecen de apoyos, que no tienen ingresos…

Instituciones Penitenciarias ha intentado paliar en parte esta situación elevando a 15 el número de llamadas telefónicas permitidas por semana (hasta ahora era de 10) y habilitando la posibilidad de realizar puntualmente video-llamadas con las familias desde los locutorios del centro penitenciario.

También se ha potenciado la aplicación de terceros grados en su modalidad de control telemático, para disminuir el número de personas que permanecen en prisión o tienen que pernoctar en la misma. Dicha posibilidad, prevista en el art. 86.4 del Reglamento Penitenciario y coloquialmente conocida como “la pulsera”, consiste en un dispositivo gps conectado a una línea de teléfono que controla que la persona permanezca en su domicilio en la franja horaria determinada por la administración penitenciaria, normalmente en horario de noche.

A esta posibilidad, sin embargo, no pueden acogerse la mayor parte de las personas que acompañamos en Bidesari, por carecer de domicilio propio o de acogida familiar. Nuevamente las personas más vulnerables sufren especialmente las consecuencias de una crisis. Las personas que precisan de acogida en pisos, recursos residenciales o en otros dispositivos comunitarios de la red, permanecen en prisión a la espera de que pueda gestionarse y tramitarse su acceso en este contexto de estado de alarma.

En Bidesari vivimos con preocupación este tiempo de incertidumbre en el que no podemos estar cerca de las personas que acompañamos. No por ello, estamos dejando de realizar un trabajo de acompañamiento a las personas que se encuentran en prisión y estamos desplegando diferentes estrategias para mantener en marcha sus procesos

Las personas trabajadoras y voluntarias de Bidesari estamos manteniendo contacto por carta con las personas de los centros penitenciarios de Araba, Basauri y El Dueso. Y próximamente vamos a poner en marcha un servicio de atención telefónica a las mismas. En estos momentos es más importante que nunca estar cerca y seguir apoyando los procesos de inserción que día a día estamos construyendo juntos. Queremos agradecer el compromiso y cercanía de las personas voluntarias que con su labor siguen motivando y animando a continuar. Una carta o una llamada, en estos momentos, tiene mucho valor.

Estamos leyendo noticias diferentes sobre la situación en los Centros Penitenciarios y queremos compartir con vosotros este articulo que leíamos hace días en el periódico y que de una forma sencilla explica una de las decisiones que se están llevando a cabo.

Estamos convencidos de que esta situación nos hará entender mejor la privación de libertad que viven las personas que acompañamos que, una vez más, están siendo un ejemplo de constancia y responsabilidad. Esperamos poder volver dentro de poco a acompañar de cerca todos esos procesos desde el interior de las prisiones.

 

 

Comunidades acogedoras. Alkarte abegitsuak

Queremos compartir con todos vosotros este documento que desde hace meses llevamos trabajando junto a Pastoral de Migraciones y otras entidades.

En el documento, damos a conocer las comunidades acogedoras, que son aquellas que abren sus puertas a las personas que llegan, independientemente de su origen o procedencia, y ven en ellas una oportunidad de cambio, de diálogo, de transformación social, de encuentro y de aprendizaje mutuo.

Desde Bidesari y siguiendo con nuestros valores, queremos fomentar y dar a conocer este aspecto de acogida que a su vez hace también hincapié en la integración, promoción y protección de todas las personas migrantes.

Por ello, cada semana iremos difundiendo alguno de sus aspectos básicos para que todos podamos conocerlos además de haceros llegar algunos videos que estamos seguros que serán de interés para todos.

Os animamos a que sigáis conociendo este documento y sobre todo tratando de llevarlo a cabo en vuestro día a día.